Stipend - Grossistfondet YS

Stipend - Grossistfondet YS Kompetansemidler for ansatte i grossistbransjen

I tariffoppgjørene med Virke i 2020 og 2021 så ble det avtalt å opprette et nytt kompetansefond for Parat (og YTF og Fellesforbundet) sine medlemmer som er omfattet av Grossistoverenskomsten.

Publisert Sist oppdatert

I mai 2022 kom styre, vedtekter og søknadsportal på plass. Det er derved nå mulig å ta i bruk ordningen og søke om stipend. 

Hvordan søke om støtte 

Søk om støtte fra Grossistfondet gjøres ved å logge seg inn på den vedlagte linken, fyll inn skjema og send inn søknad. Søknad kan sendes inn gjennom hele året og de vil bli behandlet fortløpende.

Sønad om midler - Grossistfondet Virke

Tilbud for de som ønsker kompetansepåfyll

Kompetansefondets formål er å sikre kompetanseutviklingen gjennom ulike kompetansetiltak for både den enkelte arbeidstaker og for virksomhetene. Alle som er omfattet av tariffavtalen kan søke om støtte til både felles opplæringstiltak og individuelle opplæringstiltak.

Det kan maksimalt søkes om kr 40.000 i støtte. Vi anbefaler å være så konkret som mulig med hva det søkes støtte til og fyll inn alle delene av søknadsskjemaet.

Oppfordrer alle til å benytte seg av ordningen

Kompetansefondet er et tilbud som gjelder for medlemmer av Parat som er omfattet av Grossistoverenskomsten med Virke. Gjennom støtte fra fondet får du som arbeidstaker muligheten til å utvikle deg, styrke egen kompetanse og få faglig påfyll som gjør deg bedre rustet for det fremtidige arbeidslivet. Denne muligheten anbefaler Parat at alle søknadsberettigede medlemmer benytter seg av. Denne muligheten kommer i tillegg til muligheten for å søke om stipend fra Parat.

Følgende kompetansehevende tiltak kan utløse støtte

• Etter- og videreutdanning

• Fag- og svenneprøve uten læreforhold og skole

• Utdanning med sikte på studiekompetanse

• Grunnskolefag (lese- og skriveopplæring)

• Digitalisering og bruk av teknologi

• Andre kompetanseløp som styrker fremtidige muligheter i arbeidslivet

Protokoll for opprettelse av Kompetansefondet

Retningslinjer for tildeling

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS