Leder: Ronny Kjønsø
Medlemmer:
Anneli Nyberg
Tonje Michelle Sommerstad
Arvydas Dragonas
Sara Nustad Mauland
Geir Krogh

• Utvalget skal være pådriver og bidragsyter til at Parat oppfyller sin landsmøtevedtatte politikk på saksområdet.
Utvalget skal være pådriver for at Parat og Parats tillitsvalgte i de ulike virksomheter/bedrifter/etater gjør sitt for at virksomhetene/bedriftene/etatene følger lovverket som regulerer likestillings- og diskrimineringsforhold, herunder reglene om aktivitets- og redegjørelsesplikter.

• Utvalget skal adressere problemstillinger og utfordringer knyttet til så vel den globale arena, som til den nasjonale og de lokale arenaer – og hele tiden med prioritet til arbeidslivsfokuseringen.
Utvalget rapporterer årlig til hovedstyre, og for øvrig ved nye politiske saker som utvalget jobber med