Les

Ledelse på norsk

Alle har vi opplevd god ledelse, og vi har opplevd dårlig ledelse. Parat ønsker å øke kunnskapen om hva som kjennetegner god ledelse i Norge. Derfor er Parats flaggsak i 2020 og 2021  «Ledelse på norsk».
Av Parat Publisert dato 07.01.2020 9:35 redigert 26.01.2021 11:49
Hva kjennetegner norsk ledelse? Sammen med Berit Sund fra KPMG, Berit Sund har Parat utgitt dette heftet, som gir kunnskap om og forståelse for den norske ledelsesmodellen.

Medbestemmelsesbarometeret for 2020


Les nyhetssaker fra Parat24 om temaet:
Paratkonferansen 2020: Ledelse på norsk
Jo mer tillit, jo bedre prestasjoner
Kommentar: Alle har en sjef
Ja, vi elsker vår egen lederstil 
Ledere må tåle å bli upopulære

Årets Parat-konferanse var viet temaet "Ledelse på norsk". Se presentasjonene fra konferansen her:
Ledelse på norsk, Professor ved Handelshøyskolen Bl, Institutt for ledelse og organisasjon, Linda Lai
Arbeidets krav til ledelse, eller ledelsens krav til arbeidet, Seniorforsker ved AFI – OsloMet, Eivind Falkum
Tillitsbasert ledelse, Professor ved Handelshøyskolen Bl, Institutt for ledelse og organisasjon, Bård Kuvaas
Typisk norsk å være (selv) god, Senior manager, KPMG, Berit Sund

Dette er målene med flaggsaken:


1. Samle forskning og kompetanse om hva som kjennetegner god ledelse i Norge. 

Parat vil gå gjennom aktuell forskning og selv gjennomføre en undersøkelse i medlemsmassen. Vi ønsker også å samle historier og praktiske eksempler om god ledelse blant våre medlemmer og tillitsvalgte.

2. Spre forskning og kompetanse om hva som kjennetegner god ledelse i Norge.

Parat vil formidle kunnskap om temaet i alle våre kommunikasjonskanaler. Vi vil invitere forskere og de som har praktiske eksempler på ledelse med gode resultater til våre konferanser og samlinger. Vi vil også gjennomføre en informasjonskampanje rettet mot arbeidsgivere om god ledelse og betydningen av samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

3. Bidra til å utvikle mer forskning og kompetanse om god ledelse i Norge. 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

 

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?