Les

Flaggsak 20/21: Ledelse på norsk

Alle har vi opplevd god ledelse, og vi har opplevd dårlig ledelse. Parat ønsker å øke kunnskapen om hva som kjennetegner god ledelse i Norge. Derfor er Parats flaggsak i 2020 og 2021  «Ledelse på norsk».
Av Parat Publisert dato 28.04.2021 9:35 redigert 01.02.2022 12:19
Hva kjennetegner norsk ledelse? Sammen med Berit Sund fra KPMG, Berit Sund har Parat utgitt dette heftet, som gir kunnskap om og forståelse for den norske ledelsesmodellen.

Medbestemmelsesbarometeret for 2020

Medlemsundersøkelse 2021:  Styring, ledelse og tillit

Dette er målene med flaggsaken:


1. Samle forskning og kompetanse om hva som kjennetegner god ledelse i Norge. 
Parat vil gå gjennom aktuell forskning og selv gjennomføre en undersøkelse i medlemsmassen. Vi ønsker også å samle historier og praktiske eksempler om god ledelse blant våre medlemmer og tillitsvalgte.

2. Spre forskning og kompetanse om hva som kjennetegner god ledelse i Norge.
Parat vil formidle kunnskap om temaet i alle våre kommunikasjonskanaler. Vi vil invitere forskere og de som har praktiske eksempler på ledelse med gode resultater til våre konferanser og samlinger. Vi vil også gjennomføre en informasjonskampanje rettet mot arbeidsgivere om god ledelse og betydningen av samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

3. Bidra til å utvikle mer forskning og kompetanse om god ledelse i Norge. 
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?