Les

Elisabeth Vik Aspaker til YS’s lederkafe 6. juni

Elisabeth Vik Aspaker statsforvalter i Troms- og Finnmark og tidligere statsråd for Høyre. Aspaker er også medlem av Totalberedskapskommisjonen som skal leverer sin innstilling til justis- og beredskapsministeren dagen før lederkafeen. Du vil derfor få mulighet til en førstehåndspresentasjon av kommisjonens innstillinger og anbefalinger fra et av komitémedlemmene.  
Av Inger-Lise Harstad Publisert dato 22.05.2023 11:00

Kommisjonens mandat omfatter hele samfunnssikkerhetsfeltet, og krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitiske kriser til krig. I dette inngår også det sivil-militære samarbeidet.   

Anbefalinger om hva som bør prioriteres i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap fremover baseres ut ifra vurderinger av dagens utfordringsbilde nasjonalt og internasjonalt.  

Konferansier er Trond Reidar Hole, generalsekretær i Parat og leder av lederutvalget i YS. 

Program: 
15:30: Leder-kaféen i Lakkegata 23 (YS-huset, kantina) åpnes, med innledning, mingling og lett servering
15:45: Totalberedskapskommisjonens anbefalinger generelt og sikkerhetspolitiske utfordringer i Troms- og Finnmark spesielt, v/Elisabeth Vik Aspaker 
16:30: Spørsmål fra salen og oppsummering 
17:00: Avslutning 

Arrangementet er gratis og vil bli streamet på https://www.facebook.com/YSNorge/  
Påmelding må gjøres innen fredag 2.juni gjennom denne lenken: https://forms.office.com/e/fEXDhWXpX4 

© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?