Landsmøtet samles hvert tredje år og består av delegater valgt av de lokale organisasjonsledd, Parats hovedstyre, to delegater fra Parat Pensjonist og to delegater fra Parat UNG. Ettersom de lokale organisasjonsledd kan velge et gitt antall delegater avhengig av antall medlemmer vil landsmøtets størrelse variere.

Det lokale organisasjonsledd velger delegater etter følgende fordelingsnøkkel:

15 - 100 medlemmer: 1 delegat
101 - 200 medlemmer: 2 delegater
201 - 300 medlemmer: 3 delegater
301 - 500 medlemmer: 4 delegater
501 - 700 medlemmer: 5 delegater
701 - 900 medlemmer: 6 delegater
901 - 1200 medlemmer: 7 delegater
1201 - 1500 medlemmer: 8 delegater
Over 1500 medlemmer: 9 delegater


Siste revisorbekreftede medlemstall før innkalling til landsmøtet, normalt 1. juli, legges til grunn ved delegatberegning.

Lokale organisasjonsledd som tilhører færre enn 15 medlemmer kan slå seg sammen og stille med felles delegat etter fordelingsnøkkelen.

De representasjonsberettigede grupperingene er selv ansvarlig for gjennomføringen av valg etter denne bestemmelsen. Dersom ikke annen frist annonsers må grupperingen innen 1. august i året Landsmøtet avholdes melde fra til sekretariatet om hvor mange delegater som stiller. Innen 1. september skal sekretariatet informeres om hvem som møter.