Les

Utdanningstilbud for topptillitsvalgte i YS

Foto: Gerda M. Sørli Brechan
Med oppstart i august 2023 inviterer de fire største forbundene i YS til et felles utdanningsprogram for topptillitsvalgte i YS. Programmet er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Kristiania og tar utgangspunkt i fagemnet «Studiepraksis». Vi har plass til 20 deltakere, hvorav 17 plasser tildeles forbundene Delta, Finansforbundet, Negotia og Parat. 3 studieplasser tilbys andre forbund i YS.
Av Parat Publisert dato 31.03.2023 10:50 redigert 14.04.2023 13:24

Målgruppe
Programmets målgruppe er konserntillitsvalgte og/eller hovedtillitsvalgte (eller tilsvarende) som primært utfører vervet sitt opp mot virksomhetens ledelse og styre. Det er også aktuelt for andre tillitsvalgte der vervet anses å være en omfattende oppgave. 

Aktuelle kandidater:

 • Har gjennomgått grunnopplæring for tillitsvalgte i sin organisasjon
 • Bør ha deltatt på organisasjonens landsmøte eller tilvarende
 • Er villig til å delta i aktuelle fora eller prosjektgrupper mv. for å videreutvikle egen organisasjon
 • Forplikter seg til å formidle kunnskap og resultater fra programmet


Målsetting for utdanningen
Utdanningen skal bidra til å gjøre de tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet de innehar eller i et fremtidig verv. Dette innebærer blant annet å ha søkelys på den tillitsvalgte som leder og rollemodell og som aktiv bidragsyter til det organiserte arbeidslivet. Studiet tar utgangspunkt i den tillitsvalgtes egen praksis og erfaringer i rollen. Utdanningen skal også bidra til å etablere nettverk og relasjoner mellom forbundene.

Faglig innhold og læringsprosess
Modellen under viser hvordan studiet er bygget opp innholdsmessig og tematisk, fordelt på fem obligatoriske samlinger. I tillegg kommer selvstudier, obligatoriske innleveringer, skriftlig eksamen og muntlig presentasjon. 

 Topptillitsvalgtskurs 2023 - læringsprosessenRammer for utdanningen

 • 3 obligatoriske fysiske samlinger på til sammen 8 dager og 2 obligatoriske digitale forelesninger imellom første og andre samling.
 • Faglig veileder fra Høyskolen Kristiania
 • Veileder fra eget forbund 
 • Lesing av fagstoff/pensum. 
 • Oppgaver, samarbeid med andre studenter fra eget og andre forbund, og innleveringer mellom samlingene 
 • Skriftlig individuell refleksjon 
 • Obligatoriske innleveringsoppgaver
 • Skriftlig eksamen
 • Muntlig presentasjon av eksamensoppgaven for forbundene
 • Deltakelse i digitalt Alumni


Skriftlige arbeider og eksamen 
I løpet av utdanningen leverer studentene inn 3 selvstendige arbeid som vurderes til bestått/ikke bestått. I tillegg gjennomføres en avsluttende individuell eksamen. Til sammen gir dette 15 studiepoeng

Deltakelse på samlingene
Erfaringsdeling er en viktig del av studiet, derfor forventes det at deltakerne ønsker bygge nettverk på tvers og dele fra egen praksis. Deltakelse på samlinger er obligatorisk for å få godkjent studiet.

Praktisk informasjon
Alle fysiske samlinger vil være på Lily Country Club på Kløfta. Kort vei fra Oslo og Gardermoen. Egen shuttlebuss fra Kløfta stasjon og flyplassen.
Samlinger:

1. samling: 29.-31.august 2023 (Lily Country Club)
2. samling: 26.september 2023 (Teams 3t.)
3. samling: 7. november 2023 (Teams 3.t)
4. samling: 8.-9.januar 2024 (Lily Country Club)
5. samling: 9.-11.april 2024 (Lily Country Club)


Les mer om studiet her!

Søknadsfrist: 15.mai 2023

Kandidatene bes sende inn:

 •  En søknad på en A4 side, med begrunnelse for motivasjon og deltakelse
 •  Kort CV


Søknadene og evt spørsmål sendes henholdsvis til: 

Delta: topptillitsvalgt@delta.no
Finansforbundet: topptillitsvalgt@finansforbundet.no
Negotia: kurs@negotia.no
Parat: kurs@parat.com

Andre YS-forbund: søknad sendes forbundsleder i eget forbund

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?