Reiseregulativ for temadager/konferanser m.v.

Parat dekker følgende kostnader ved deltakelse på Parats temadager og konferanser.

Publisert

Inviterte deltakere får dekket reiseutgifter etter rimeligste reisealternativ.

Reiseutgifter dekkes etter rimeligste reisealternativ. Billetter kan bestilles etter avtale med Parat. Informasjon om dette fås i forbindelse med bekreftelse om deltakelse.

De som ønsker å benytte seg av egen bil, kan føre opp utlegget som tilsvarer offentlig transport på denne strekningen.

I de tilfeller det ikke finnes tilbud om offentlig transport, eller det av helsemessige grunner må benyttes bil, skal bruk av bil med kilometergodtgjørelse forhånds godkjennes.

Reiser du med tog, og sitter på Comfort vogn eller tar nattog, må kvitteringer foreligge for å unngå skatteplikt.

For de med reisetid på mer enn 5 timer per reisevei, dekker vi inntil kr. 195,- (per vei) for dokumenterte utgifter til mat.

Tapt arbeidsfortjeneste. Det er to ulike skjema,

- Det ene brukes når tillitsvalgt blir trukket i lønn og skal ha refusjon.

- Det andre brukes når arbeidsgiver betaler lønn og skal ha refusjon. NB. Arbeidsgiver må signere uansett hvilket skjema som brukes.

For konferanser over flere dager blir overnatting bestilt og betalt av Parat.

Eventuell ekstra overnatting. Dette må godkjennes på forhånd.

Ved behov for avgang hjemmefra tidligere enn kl. 05.30 om morgenen, vil Parat kunne innvilge ekstra overnatting.

Reiseregning må signeres og leveres pr post eller e-post, med vedlagt kvitteringer. For å ivareta din informasjonssikkerhet anbefaler datatilsynet oversendelse per post ved bruk av personnummer.

Reiseregninger med sum under 50 kroner dekkes ikke.

Husk å fylle ut alle personopplysninger samt kontonummer! Bærer, avdeling, prosjektnummer og skattekommune må føres på reiseregningen hvis dette ikke er forhåndsutfylt.

Ubenyttet hotellrom

Fra 1. mars 2024 vil deltakere som uteblir fra et arrangement med bestilt overnatting, uten å varsle Parat, få tilsendt en regning på kr. 1000,- pr natt.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS