Reiseregulativ for deltidsstudier

Parat dekker følgende kostnader ved deltakelse på deltidsstudier og som arrangeres i regi av Parat.

Publisert

Parat dekker kursavgiften og nødvendig litteratur.

Reiseutgifter dekkes etter rimeligste reisealternativ. Billetter kan bestilles etter avtale med Parat. Informasjon om dette fås i forbindelse med bekreftelse om kursplass.

De som ønsker å benytte seg av egen bil, kan føre opp utlegget som tilsvarer offentlig transport på denne strekningen.

I de tilfeller det ikke finnes tilbud om offentlig transport, eller det av helsemessige grunner må benyttes bil, skal bruk av bil med kilometergodtgjørelse forhånds godkjennes.

Reiser du med tog, og sitter på Comfort vogn eller tar nattog, må kvitteringer foreligge for å unngå skatteplikt.

For de med reisetid på mer enn 5 timer, dekker vi inntil kr 195,- (per vei) for dokumenterte utgifter til mat.

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av Parat ved deltidsstudier.

Overnatting blir bestilt og betalt av Parat.

Eventuell ekstra overnatting. Dette må godkjennes på forhånd.

Ved behov for avgang hjemmefra tidligere enn kl. 05.30 om morgenen, vil Parat kunne innvilge ekstra overnatting.

Reiseregning må signeres og leveres pr post eller e-post, med vedlagt kvitteringer. For å ivareta din informasjonssikkerhet anbefaler datatilsynet oversendelse per post ved bruk av personnummer.

Reiseregninger med sum under 50 kroner dekkes ikke.

Husk å fylle ut alle personopplysninger samt kontonummer! Bærer, avdeling, prosjektnummer og skattekommune må føres på reiseregningen hvis dette ikke er forhåndsutfylt.

Ubenyttet hotellrom

Fra 1. mars 2024 vil deltakere som uteblir fra et arrangement med bestilt overnatting, uten å varsle Parat, få tilsendt en regning på kr. 1000,- pr natt.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS