Les

Parats tillitsvalgtsopplæring

Som tillitsvalgt har du en viktig rolle i Parat. Du er Parat på din arbeidsplass. Det innebærer at du må balansere mellom rollene som medspiller i virksomheten og som talerør for medlemmenes interesser. 
Av Parat kompetanse 16.01.2019 14:52
Tillitsvalgtopplæringen består av tre nivåer:
• Grunnopplæring, for alle nye tillitsvalgte
• Fordypningskurs, innenfor spesielle temaer
• Deltidsstudier, i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge
 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo