Les

Parats tillitsvalgtsopplæring

Som tillitsvalgt har du en viktig rolle i Parat. Du er Parat på din arbeidsplass. Det innebærer at du må balansere mellom rollene som medspiller i virksomheten og som talerør for medlemmenes interesser. 
Av Parat Publisert dato 12.10.2018 13:25 redigert 02.11.2020 15:53
Tillitsvalgtopplæringen består av tre nivåer:
• Grunnopplæring, for alle nye tillitsvalgte
• Fordypningskurs, innenfor spesielle temaer
• Deltidsstudier, i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge
© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?