Les

Parats tillitsvalgtsopplæring

Som tillitsvalgt har du en viktig rolle i Parat. Du er Parat på din arbeidsplass. Det innebærer at du må balansere mellom rollene som medspiller i virksomheten og som talerør for medlemmenes interesser. 
Av Parat Publisert dato 12.10.2018 13:25 redigert 02.11.2020 15:53
Tillitsvalgtopplæringen består av tre nivåer:
• Grunnopplæring, for alle nye tillitsvalgte
• Fordypningskurs, innenfor spesielle temaer
• Deltidsstudier, i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge

© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?