No show

Fra 1. mars 2017 koster et ubenyttet hotellrom 1000 kroner.

Publisert

Parat bruker hvert år mer en 10 millioner kroner på kurs og konferanser for tillitsvalgte. Kurs er viktig for at tillitsvalgte skal få nødvendig kompetanse til å ivareta medlemmenes interesser og fylle rollen på en god måte. Konferanser er viktige arenaer for å kunne påvirke Parat og holde seg oppdatert om aktuelle arbeidslivsspørsmål.

Vi har i de siste par årene hatt mange ubenyttede hotellrom, uten av Parat hadde fått beskjed eller at det var meldt avbud. Derfor har generalsekretæren bestemt at fra 1.mars 2017 vil deltakere som uteblir fra et arrangement med bestilt overnatting, uten å varsle Parat, få tilsendt en regning på kr 1000 pr natt.

Med begrensede budsjetter hender det dessverre ganske ofte at ikke alle påmeldte får plass på kurs eller konferanser, men blir satt på venteliste. På de mest populære arrangementene kan det være mange på venteliste. Da er det ikke greit, hvis noen av deltakerne som har fått plass, uteblir uten å varsle Parat om dette. Da får vi ikke mulighet til å gi plassen til noen på venteliste, men må betale full pris for et ubrukt hotellrom.

Vi forstår at det i perioder er travelt. Derfor sender kurssekretariatet ut en sms med påminnelse til deltakerne 2-3 dager før arrangementer. Vi har selvfølgelig også stor forståelse for plutselig sykdom og hendelser på jobb eller privat som gjør at en må melde frafall på kort varsel. Men å utebli uten å melde fra, vil heretter koste den det gjelder kr 1000 pr. natt.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS