Les

En god tillitsvalgt!

Hovedmålet for grunnopplæringen er at du som tillitsvalgt skal lære det du trenger for å bli en god tillitsvalgt. I dette ligger både rolleforståelse, kunnskap om lover og avtaler, og kunnskap om hvordan du utøver medbestemmelse på arbeidsplassen.
Av Parat kompetanse Publisert dato 23.11.2018 17:50 redigert 17.09.2019 14:30

Dagens grunnopplæring består av Trinn 1, Trinn 2 og Trinn 3. Parat utvikler nå en helt ny grunnopplæring. Den nye grunnopplæringen vil bestå av tre kurs på til sammen 4,5 dager:

trappefigur

 

 

 

 

 

Grunnkurs 1 (erstatter Trinn 1 og Trinn2) blir felles for alle nye tillitsvalgte, uavhengig av hvilket tariffområde de tilhører. Kursene arrangeres i de enkelte regionene.

Grunnkurs 2 (erstatter halve Trinn 3) blir tilpasset sektorene: Ett for tillitsvalgte i statlig sektor og ett for øvrige sektorer. Juridisk avdeling har ansvar for dette kurset.

Grunnkurs 3 (erstatter halve Trinn 3) blir tilpasset de enkelte tariffområdene. Forhandlingsavdelingen har ansvar for dette kurset.

Grunnkurs 2 og 3 blir som oftest hektet sammen slik at det totalt blir et kurs på 2,5 dager. Kursene holdes i nærheten av Gardermoen.

Grunnkurs 1 blir tilbudt alle nye tillitsvalgte fra januar 2019. De to andre kursene vil bli klare i løpet av 2019. Inntil da skal du bare melde på Trinn 3 for din sektor.

 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?