Les

CVen – slik kommer du gjennom nåløyet!

Visste du at en rekrutterer i dag i snitt bruker 5-7 sekunder på å evaluere om CVen din er aktuell for stillingen? Det å fange rekrutterers oppmerksomhet umiddelbart, er derfor helt essensielt for å gå videre i prosessen og avgjøre om du havner i ja- eller nei-bunken.
Av Parat Publisert dato 12.10.2018 12:10 redigert 02.11.2020 14:49
CVen er skal reflektere den formelle og den uformelle kompetansen du har. Enten den er i papirformat eller på LinkedIn, skal en potensiell arbeidsgiver raskt få tak i din kompetanse, din erfaring og hvilke bransjer du har erfaring fra. CVen skal også synliggjøre dine IT-kvalifikasjoner og de systemer eller verktøy du har erfaring med, og gjerne på hvilket nivå. 

Det er et tøft arbeidsmarked og mange søkere på hver enkelt stilling. Hva skal så til for at en arbeidsgiver skal velge akkurat deg? Gjør det enkelt for han/henne! 

Gi en systematisk oversikt over hvilken arbeidserfaring, utdanning og eventuelle kurs og sertifiseringer du har. Sørg for at dette er kronologisk og gir tilstrekkelig informasjon om hvilke ansvarsområder, eventuelle resultater og hva du har oppnådd i de forskjellige stillingene. Ikke tenk på at CVen skal være på maksimum en side. Den kan gjerne være på 2-3 sider, så fremt all informasjon på CVen er relevant. Har du lang arbeidserfaring, skal det godt gjøres å presentere denne tyngden på kun en side. 

Nøkkelen til å fremstå som attraktiv til en gitt stilling er at rekrutterer raskt får tak i dine nøkkelkvalifikasjoner som er relevante for stillingen. Derfor bør CVen din rask synliggjøre og tydeliggjøre dette. Den bør være lett å lese, systematisk og samtidig gi et helhetlig bilde av hva du innehar av erfaring, utdanning og hvem du er. 

Tenk på at CVen er et salgsdokument, og at dette er førsteinntrykket en potensiell arbeidsgiver får av deg. Tenk derfor nøye gjennom hvilket inntrykk du vil at vedkommende skal ha av deg. 
 
 
© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?