Juridisk avdelingen har felles e-postkasse juridisk@parat.com, denne vil være betjent alle arbeidsdager og skal bidra til at medlemmer får raskest mulig svar fra rett person.

Avdelingens arbeidsoppgaver kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:

  • Saksbehandling og juridisk rådgivning til tillitsvalgte og medlemmer på telefon og e-post lovverk (fortokning av arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, ferieloven, permitteringsloven med mer)
  • Bistand ved omstillinger: Bistand til tillitsvalgte og medlemmer i forbindelse med nedbemanninger, omorganiseringer, fusjoner og fisjoner. Har en løpende dialog med de tillitsvalgte og «coacher» dem i disse prosessene
  • Forhandlingsmøter ute i virksomhetene i oppsigelsessaker og avskjedssaker og andre tvistesaker som ikke løses lokalt
  • Prosedyre for domstolene for domstolene i oppsigelsessaker og andre saker som angår arbeidsforholdet. Prosedyre for Arbeidsretten ved tolkningstvister knyttet til tariffavtaler
  • «En times fritt rettsråd» for medlemmer i saker som ikke angår arbeidsforholdet