Hvis du ikke er tatt ut i streik, har du plikt og rett til å utføre ditt vanlige arbeid.

Hvis du ikke er i streik, skal du kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen. Du skal altså ikke utføre arbeidsoppgaver som er tillagt en arbeidstaker som er i streik.

Arbeidsplaner skal følges. Endringer av arbeidsplaner kan kun gjennomføres dersom ingen streikende er omfattet av planen.

Hvis du ikke er tatt ut i streik skal du ikke jobbe overtid fordi andre streiker, eller utføre flere oppgaver enn det du gjør ved normal drift. Dette kan det være naturlig å gjøre i forbindelse med sykdom eller annet ordinært fravær på din arbeidsplass, men altså ikke under en streik. 

Det er kun øverste leder av virksomheten og øverste leder av personalfunksjonen som kan utføre de streikendes oppgaver.

Hvis du er usikker på om problemstillinger som kan oppstå er å betrakte som streikebryteri – kontakt Parat.