Leder: Unn Kristin Olsen 
Mobil 412 35 877
unn.kristin.olsen@parat.com

Nestleder: Anneli Nyberg
Mobil 469 45 059
anneli.nyberg@parat.com

Jannike Hanssen
Mobil: 911 06 391
jannike.hanssen@vegvesen.no

Emma Kristvik Pettersen 
Mobil: 960 92 090
emmakristvikpettersen@gmail.com

Johan Hovde 
Mobil: 924 14 342
johan.hovde@parat.com 

Ragnar Christiansen
Mobil: 415 25 760 
christiansenragnar@gmail.com

Paal Herman Seivaag
Mobil 415 02 330
paal.hermann.seivaag@nav.no

Parat UNG:
Kari Nestaas
Mobil: 90768536
E-post: kari.nestaas@domstol.no

Ansattes representanter: 
Thomas Lilloe
Mobil 917 63 509
thomas.lilloe@parat.com   

Annbjørg Nærdal
Mobil: 918 77 711
annbjorg.nardal@parat.com  

Vararepresentanter

1. Hilde Margrete Bjørklund
Mobil: 930 85 213
hilde.bjorklund@cappelendamm.no 

2. Ronny Kjønsø
Mobil: 993 99 716
ronny.kjonso@asko.no

3. Arvydas Dragonas
Mobil: 466 21 886
a.dragonas@gmail.com 

Ansattes vararepresentanter:
1. Marianne Hårtveit 
Mobil: 971 67 293
marianne.haartveit@parat.com 


2. Isabelle Holtsmark 
Mobil: 473 71 201
isabelle.holtsmark@parat.com

Vararepresentant Parat UNG:
Amandus Amadeus Syed-Bøe 
Mobil: 483 32 243
amandusamadeus@gmail.com