I 2023 er driftstilskuddet 339 kroner per betalende medlem for grupper som selv disponerer sine midler og fører regnskap for disse. For lokale grupper Parat administrerer midlene for, er driftstilskuddet 302 kroner per betalende medlem.

Det er gruppens øverste ledd som kan søke og som mottar støtten.
Søknadsfristen er 1. marsSøknadsskjemaet finner du ved å logge inn på “Min side

Hvis du ikke husker hvordan du logger deg inn i medlemsregisteret, ikke husker medlemsnummeret ditt, eller har spørsmål til utfyllingen, kan du kontakte ditt regionkontor.

Driftstilskuddet skal brukes til å dekke gruppenes driftsutgifter, som årsmøter, medlemsmøter, sosiale arrangementer, honorarer, møtegodtgjørelse, dekning av reiseutgifter og lignede. Det stilles ingen større krav til aktivitetsplan enn at det fremstår som fornuftig medlemsaktivitet. 

Midlene er ikke ment å skulle dekke kostnader ved besøk fra politisk ledelse, heller ikke det sentrale eller regionale sekretariat, da slike aktiviteter dekkes av Parat direkte. 

Vi minner om at vi ønsker siste tilgjengelige årsmøteprotokoll, den må ikke være fra 2023.