Kunstig intelligens endrer ledelsesbegrepet.

Syv ledelsestips i innovasjonsøkonomien

Intelligente roboter og kunstig intelligens endrer begrepet ledelse og skaper nye måter å organisere virksomheter og samfunn på. Her er syv ledelsesverktøy for å lykkes.

Publisert Sist oppdatert

Vi er på full fart inn i den fjerde industrielle revolusjon, innovasjonsøkonomien. Den første industrielle revolusjonen kom rundt 1750 med vannkraft og damp. Med elektrisiteten kom den andre industrielle revolusjon på midten av 1800-tallet. På 1970-tallet begynte vi å ta i bruk datamaskiner og elektroniske løsninger. Det førte oss inn i den tredje industrielle revolusjon.

Med fremveksten av kunstig intelligens og roboter opplever vi nå den fjerde industrielle revolusjon, også kalt Industri 4.0 eller også innovasjonsøkonomien.

Vi vet ikke hvordan den fjerde industrielle revolusjon vil utvikle seg, men vi kan bruke historisk innsikt og innovasjonsteori, samt økonomisk forståelse og trendanalyse, for å antyde noen utviklingstrekk.

Hva vil være de viktigste verdiskapingsprosessene i innovasjonsøkonomien?

Verdiskaping i innovasjonsøkonomien

Verdiskaping i innovasjonsøkonomien ligger i skjæringspunktet mellom økonomi og innovasjon. Teknologi fungerer som limet mellom disse to elementene. Følgelig vil investeringer i fremtiden med stor sannsynlighet være rettet mot teknologisk utvikling generelt, og mot kunstig intelligens og intelligente roboter spesielt.

I dette scenariet vil den teoretiske og praktiske forståelsen ligge på betydningen av innovasjon som en reell driver i innovasjonsøkonomien. Innovasjonsøkonomien og innovasjonsprosessene vil begge fungere på sitt beste når teori og praksis kombineres for å oppnå en praktisk verdi for enkeltpersoner, organisasjoner og samfunn.

Nye former for ledelse

Den fjerde industrielle revolusjonen vil automatisere lederprosesser og skape nye måter å organisere virksomheter og samfunn på.

  • Hvordan vil fremveksten av intelligente roboter påvirke lederrollen?
  • Hvordan vil fremveksten av intelligente roboter påvirke organiseringen av virksomheter?
  • Hvordan kan ledelse fremme verdiskapingsprosesser i innovasjonsøkonomien?

Dette er spørsmål jeg svarer på i fagboken «Knowledge Management for Leadership and Communication, AI, Innovation and the Digital Economy», som er publisert på det internasjonale akademisk forlaget Emerald.

Når den fjerde industrielle revolusjon inntreffer, vil det dukke opp nye former for ledelse. En av de viktigste ledelses- og organiseringsformene ser ut til å bli førstelinjeledelse. Ledelse vil i hovedsak foregå der verdiskapningsprosessene møter kundene, brukerne, studentene, pasientene osv.

Syv ledelseverktøy

Vi har i utviklet syv ledelsesverktøy for å mestre de nye utfordringene som innovasjonsøkonomien representerer:

  • Ledelsesverktøy 1: Ta beslutninger i førstelinjen. I komplekse sosiale systemer bør en leder overlate beslutningstaking til de menneskene som er nærmest konsekvensene av beslutningene, dvs. førstelinjen, fordi de har bedre muligheter til å umiddelbart korrigere uønsket atferd.
  • Ledelsesverktøy 2: Design et informasjonssystem fra førstelinjen direkte til toppledelsen. I tillegg bør det utformes en direkte kommunikasjonskanal fra toppledelsen til førstelinjen. Poenget er at toppledelsen i kritiske situasjoner må kunne ha direkte kontakt med ansatte i førstelinjen uten å måtte gå gjennom et byråkratisk system. Tjenesteveien tilhører informasjons-og kommunikasjonsstrategier i den engelske marinen på 1700 tallet, og i Preussen på 1800-tallet, ikke moderne organisasjoner.
  • Ledelsesverktøy 3: Ansatte må ha mot til å si ifra. Bruk av høyteknologi og førstelinjeorganisering forutsetter at ansatte er klar over hvor viktig det er å ha moralsk mot til å si fra når uønsket atferd viser seg, både blant ansatte og toppledelsen.
  • Ledelsesverktøy 4: Ledelse gjennom eksempel. Måtene vi reagerer på andres atferd, påvirker effektiviteten i organisasjonsnivået. Poenget her er at vi endrer andre ved å endre reaksjonene våre på deres atferd.
  • Ledelsesverktøy 5: Lag systemer for tidlig varsling. Et system for tidlig varsling vil fremme organisatoriske prestasjoner. Utvikling av tidlige varslingssystemer bør skje på alle nivåer og for alle delsystemer (avdelinger) i organisasjonen. Når disse tidlige varslingssystemene utvikles, bør terskelverdier, tidsforsinkelse og tilbakemeldinger inkluderes.
  • Ledelsesverktøy 6: Ta del i lokale og globale kompetanseklynger. Jo mer individer, team og organisasjoner er koblet til geografisk nære talentklynger, i tillegg til å være knyttet til globale kompetanseklynger, jo større er sannsynligheten for organisatorisk innovasjon.
  • Ledelsesverktøy 7: Kreativitet og innovasjon gjennom førstelinjen. Jo større graden av førstelinjeorganisering en bedrift har utviklet, jo større vil sannsynligheten for å utvikle kreativitet og innovasjon være.

Referanse:

Johannessen, Jon-Arild (2020): Knowledge Management for Leadership and Communication,AI, Innovation and the Digital Economy, Emerald, London.

Vi vil gjerne høre fra deg.

Hva er dine tanker etter å ha lest denne artikkelen, hva tenker du om den fremtidige arbeidsdag? Hva skjer på din arbeidsplass, er dette noe du tror flere kunne ha interesse av å lese om?

Ta gjerne kontakt med oss! Send en epost til arve@parat.com

Denne artikkelen er også publisert på Høyskolen Kristianias nettside.
Les hele artikkelen på kristiania.no

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS