Retningslinjer for sentral og regional valgkomité

1. Sentral og regional valgkomité skal være sammensatt som angitt i Parats vedtekter

og arbeide etter disse retningslinjer.

2. Sentral valgkomité innstiller representanter til hovedstyret og kontrollutvalg.

3. Sentral valgkomité velges på landsmøtet med 3 års funksjonstid, jfr. vedtektene § 13 pkt 4.16.

4. Sentral valgkomité utarbeider innstilling til valg. Denne sendes hovedstyret, kontrollutvalget og sekretariatet senest seks uker før landsmøtet.

5. De regionale valgkomiteene innstiller representanter til regionsutvalget i sin region jfr. vedtektene § 10 pkt 1.

6. De regionale valgkomiteene velges på regionsmøtene med 3 års funksjonstid jfr. vedtektene § 10 pkt 6.

7. De regionale valgkomiteene utarbeider innstilling på valg til regionsutvalg. Disse sendes de respektive regionsutvalgene og sekretariatet senest to uker før regionsmøtet.

8. Valgkomiteenes medlemmer kan ikke være ansatt i Parat eller ha vedtektsfestede sentrale verv.

9. Varamedlemmer trer inn i valgkomiteene ved langvarig eller permanent fravær av faste medlemmer.

10. Valgkomiteenes innstilling til verv skal så langt mulig ta hensyn til en aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk, regions- og sektorvis fordeling samt for øvrig gjenspeile medlemsmassen i Parat. Valgkomiteen skal også vektlegge en sammensetting som ivaretar en samlet kompetanse.

(Vedtatt på RS 16.11.2011)

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS