Regionutvalg

I hver region velger medlemmene et regionutvalg (RU).

Valget skjer på regionmøtet. Alle tillitsvalgte blir invitert til å delta på regionmøtene som avholdes minst en gang pr år.

RU region nord (Nordland, Troms og Finnmark):
Leder: Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
lrh@caa.no
Åse Helen Andersen, Apotek 1 Hammerfest
aasehelande@hotmail.com
Anne-Katrine Thomassen, Brønnøysundregisterne
akt@brreg.no
Per-Christian Størkersen, Nordland Fylkeskommune
perst@nfk.no
Jorunn Kristin Trøen, Forsvaret, Indre Troms
jorunntroen@gmail.com
Dina Kaino, Tannklinikken i Alta, ungrepresentant
dina.kaino@tffk.no

RU region midt (Trøndelag, Møre og Romsdal):
Leder: Morten Mørch, NTNU
morten.morch@ntnu.no
Ronny Johannessen, NAV It Forretningspartner
ronny.johannessen@nav.no
Karina Holm Johansen, distriktstannklinikken Hareid
karina.holm.johansen@mrfylke.no
Vigdis Rønningen, NTNU
vigdis.ronningen@ntnu.no
Arne Duun, NAF
arne.duun@naf.no
Håvard Indgaard Rotmo, Heia og Skjerve Bygg AS, ungrepresentant
havard@rotmo.net

RU region øst (Innlandet, Oslo og Akershus):
Leder: Anja P. Ahlstrøm, NIBIO
anja.Ahlstrom@nibio.no
Nestleder: Ronny Kjønsø, Asko Øst
ronny.kjonso@asko.no
Rigmor Christensen, Forsvaret
richristensen@mil.no
Lene Nordrum, Tekna - teknisk - naturvitenskaplige forening
lene.nordrum@tekna.no
Erik Olerud, Jungheinrich AG
erik.olerud@jungheinrich.no
Idar Nesset Gundersen, NAV Drammen, ungrepresentant
idar.nesset.gundersen@nav.no

RU region vest (Rogaland og Vestland):
Leder: Gro Nondal Buvik, Sygnir AS
gro.buvik@sygnir.no
Erik Andreassen, Bergen
erik18051982@gmail.com
Odd Bertin Eide, Sjøfartsdirektoratet, Bergen
odd.eide@sjofartsdir.no
Anett Solen, Bergen kommune, Bergen
anett.solen@bergen.kommune.no
Hege Solbakken Sæbø, Stavanger Aftenblad, Stavanger
hege.solbakken.saebo@aftenbladet.no
Ole Johan Nedrebø, Travel Retail Norway AS, Stavanger lufthavn, ungrepresentant
olejohannedreb@gmail.com

RU region Sør (Agder, Vestforld og Telemark):
Leder: Sissel Eilefstjønn, Skatteetaten
sissel.eilefstjonn@skatteetaten.no
Anne Britt Skomedal, Vitusapotek Vestre Torv
annebritt1962@hotmail.com
Cecilie Holt, NAV Larvik
cecilie.holt@nav.no
Anne Lise Olsen, VAF tannhelse
anne.lise.olsen@agderfk.no
Knut Agnar Bøstein, Redgo Norway AS, Larvik
knut.boestein@falck.com
Frida Straume, NAV Larvik Kommune, ungrepresentant
frida.straume@nav.no

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS