Personvern i Parat

Parat tar ditt personvern på alvor.

EUs personvernforordning (GDPR) skal blant annet sikre at selskapene kun får tilgang på det de trenger å vite for å kunne gi deg den tjenesten du ønsker deg. Og selv det de har lov til å lagre, må de slette når kundeforholdet opphører.

Det overordnede målet med de nye reglene er gi vanlige folk bedre kontroll over hvilke personopplysninger ulike selskaper samler inn om dem. Kravet om samtykke ligger i kjernen av dette. Reglene innebærer blant annet at vanlige folk skal ha rett til å få vite hvilke personopplysninger selskaper har lagret om dem. 

Samtidig innføres «retten til å bli glemt». Det betyr at folk skal kunne be om å få personopplysninger slettet. Men denne rettigheten er ikke ubegrenset. Politikere, for eksempel, kan ikke kreve å få slettet tidligere uttalelser. 

Truls Bjørhei er Parats personvernombud. Personvernombudet har et uavhengig kontrollansvar og skal påse at Parat følger lover og regler som gjelder for behandling av personopplysninger. Dette inkluderer også å bistå medlemmer og tillitsvalgte i spørsmål knyttet til håndtering av personopplysninger.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS