Parat politiet

Parat politiet – for medarbeidere og ledere på alle nivå og fagområder i politietaten.

• Vi har dyktige tillitsvalgte som jobber for deg
• Vi forhandler for deg, og kjemper for din lønn og ditt arbeidsforhold
• Vi sikrer dine rettigheter
• Vi er din støtte under omorganisering og din trygghet i endring
• Parat har advokater, jurister og profesjonelle forhandlere

Politietaten er i stadig endring. Kravene til de ansatte blir større og arbeidsoppgavene mer komplekse. Det stilles høyere krav fra myndigheter, ledelse, kunder, klienter og brukere.

Vi mener Parat er den beste arbeidstakerorganisasjonen til å ivareta de politiansattes arbeids- og lønnsforhold. Vi er opptatt av at både kompetanse og utdanning skal lønne seg.

Parat har de best skolerte tillitsvalgte og gode opplæringsprogram. Vi har tillitsvalgte på arbeidsplassen, på politidistriktsnivå, i særorganene og på sentralt nivå.

Vi er til stede der beslutningene fattes, og ivaretar de ansattes interesser og rettigheter.

Parat har i tillegg et profesjonelt støtteapparat bestående av høyt kvalifiserte ansatte med bred fagkompetanse innenfor alle områder av arbeidslivet. Sammen er vi klare til å møte de utfordringer etaten står overfor.

Parat er den største statlige arbeidstakerorganisasjonen innenfor YS og sitter ved forhandlingsbordet i de sentrale tarifforhandlingene. Parat og YS er partipolitiske uavhengige, men med et stort engasjement for arbeidslivspolitikk. Parat har fulle partsrettigheter på alle områder i etaten.

Parat i politiet består av et sentralstyre som velges av årsmøtet, hvor hovedtillitsvalgt er leder. Hovedtillitsvalgt og nestleder arbeider heltid for medlemmene i etaten. Vi er til for medlemmene og det er medlemmenes interesser og behov som er styrende for alt vårt arbeid.

Ønsker du ytterligere informasjon om oss, ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller ledelsen for Parat politiet:

Leder: Einar Follesøy Kaldhol
einar.kaldhol@politiet.no
Tlf. 93 48 92 52

Nestleder: Kristin Galteland
kristin.galteland@politiet.no
Tlf.  91 71 57 75 

Forbundssekretær: Wenche Bjørngaard
E-post: wenche.bjorngaard@politiet.no
Mobil: 99 20 77 27


Følg Parat politiet på Facebook

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS