Parat – arodbiedrība tieši jums 1

Latvisk

Parat ir politiski neatkarīga arodbiedrība. Mums ir aptuveni 41 000 biedru, un mūsu organizācija apvieno darbiniekus gan no privātā, gan valsts sektora.

Esot arodbiedrības biedram, jūsu pozīcija attiecībā pret darba devēju ir spēcīgāka. Kā Parat biedram jums ir nodrošināta profesionāla palīdzība visos jautājumos, kādus varat izvirzīt savā darbavietā. Mūsu amatpersonas un personāls var sniegt jums padomu un atbalstu jautājumos, kas attiecas, piemēram, uz:

  • darba līgumu;
  • darba laiku;
  • pēcizglītību un tālākizglītību;
  • brīvdienām;
  • algas paaugstinājumu;
  • līdzlemšanu;
  • darba līguma uzteikšanu;
  • atvaļinājumu;
  • pensiju.

Līdzdalība arodbiedrībā ir nodrošinājums, kas garantē, ka problēmu gadījumā savā darbavietā jūs saņemsiet palīdzību. Kā arodbiedrības biedrs jūs varat saņemt virkni izdevīgu pakalpojumu, piemēram, banku un apdrošināšanas lietās.

Tiesības un priekšrocības, ko daudzi uzskata par pašsaprotamām, nav reglamentētas likumos vai priekšrakstos, bet ir darba ņēmēju un darba devēju organizāciju koplīgumu rezultāts. Norvēģiju tradicionāli raksturo augsta organizētības pakāpe, un labākais nodrošinājums pret sliktākiem apstākļiem nākotnē ir tas, kādēļ lielākā daļa cilvēku joprojām vēlas būt organizēti.

Parat ir jūsu nodrošinājums darba dzīvē.

Lai iegūtu plašāku informāciju un reģistrētos, sazinieties ar Parat pa tālruni 482 10 100 vai pa e-pastu post@parat.com, vai reģistrējieties šeit

Vēlos iestāties Parat

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS