Parats forhandlingssjef, Turid Svendsen. Foto: Vetle Daler

Medbestemmelse, en suksessfaktor

Skal norske virksomheter lykkes med å møte den fremtidige arbeidsdag er det helt avgjørende at tillitsvalgte gjennom samarbeid og medvirkning involveres i de strategiske beslutningene, sier Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat.

Publisert

Gjennom arbeidet med flaggsaken for 2024 har hovedstyret blant annet en ambisjon om at Parat skal bidra til mer kunnskap om fagforeningens-, det organiserte arbeidslivets og den tillitsvalgtes rolle når det gjelder å forme "den fremtidige arbeidsdag".

Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat sier den fremtidige arbeidsdagen blant annet vil påvirkes av globalisering, endringer i demografi, klima og teknologi.

– En aldrende befolkning og redusert størrelse på arbeidsstyrken vil kunne gi en hardere konkurranse om arbeidskraften. Dette kan igjen påvirke lønnsdannelsen i utsatte sektorer, og er noe vi må ta høyde for når vi skal utforme våre krav inn de sentrale tarifforhandlingene, sier hun.

Svendsen sier den teknologiske utviklingen og kunstig intelligens også vil påvirke og endre mange medlemmers arbeidshverdag.

– En rekke bransjer og virksomheter vil endres fundamentalt, noen vil bli borte mens nye kommer til. Den teknologiske utviklingen har vært der lenge, men det er tegn som tyder på at endringene og omstillingene vil komme enda raskere nå fremover, det stiller ekstra store krav til oss som arbeidstakerorganisasjon både sentralt og lokalt, sier hun.

Forhandlingssjefen peker også på klimaendringene og de nasjonale og globale tiltak som nå innføres for å begrense utslipp og den globale oppvarmingen.

– Dette vil bidra til et press for store omstillinger i en rekke bransjer, virksomheter og lokalsamfunn. Da er det viktig at Parat bidrar til å sikre at de berørte virksomhetene og arbeidstakere får nødvendig støtte og omskolering for å både møte og mestre den endringen vi ser vil komme, sier hun.

Svendsen sier at skal norsk nærings- og arbeidsliv lykkes med å møte fremtidens arbeidsdag, så er det helt avgjørende at tillitsvalgte gjennom samarbeid og medvirkning involveres i strategiske beslutninger både lokalt og sentralt.

– Hovedavtalene har bestemmelser om dette, men det er viktig å sikre at medbestemmelsen blir reell ute i virksomhetene. Her har både arbeidsgiversiden, lokale ledere og vi som arbeidstakerorganisasjon et ansvar. For Parat sin del er det viktig å sikre at våre tillitsvalgte får tilbud om en kontinuerlig og målrettet kompetanseheving, ikke minst for å være i stand til å møte den fremtidige arbeidsdagen på vegne av våre medlemmer, sier forhandlingssjefen i Parat.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS