Marianne Willett Jansen

Marianne Helene Willett Jansen

Marianne Willett Jansen begynte som advokat i juridisk avdeling 4. mars. Marianne kommer fra stilling som utreder i Borgarting lagmannsrett.

Hun tidligere jobbet som politiadvokat i Økokrim, arbeidsrettsadvokat i Advokatfirmaet Arntzen de Besche AS og dommerfullmektig i Rana tingrett og Oslo tingrett. Hun har også vært ansatt som vitenskapelig assistent på avdeling for diskriminerings- og likestillingsrett ved juridisk fakultet, hvor hun skrev sin avhandling om diskriminerings- og familierett.

Marianne kommer til å arbeide med hele arbeidsrettsfeltet som advokat i Parat, og vi er glade for å få henne med på "laget vårt".

Advokat MNA

marianne.h.w.jansen@parat.com

41 47 14 59

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS