Likestillings- og mangfoldsutvalg

Likestillings- og mangfoldsutvalget er et rådgivende organ for Parats hovedstyre i likestillings- og diskrimineringsspørsmål. (Likestilling og diskriminering defineres her som samtlige diskrimineringsgrunnlag som dekkes av norsk lovverk.)

Leder: Kari Nestaas
Medlemmer:
Anneli Nyberg
Arvydas Dragonas
Rene Charles Gustavsen
Para Paranthaman

• Utvalget skal være pådriver og bidragsyter til at Parat oppfyller sin landsmøtevedtatte politikk på saksområdet.
Utvalget skal være pådriver for at Parat og Parats tillitsvalgte i de ulike virksomheter/bedrifter/etater gjør sitt for at virksomhetene/bedriftene/etatene følger lovverket som regulerer likestillings- og diskrimineringsforhold, herunder reglene om aktivitets- og redegjørelsesplikter.

• Utvalget skal adressere problemstillinger og utfordringer knyttet til så vel den globale arena, som til den nasjonale og de lokale arenaer – og hele tiden med prioritet til arbeidslivsfokuseringen.
Utvalget rapporterer årlig til hovedstyre, og for øvrig ved nye politiske saker som utvalget jobber med

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS