Juridisk Avdeling

Avdelingen består av 12 personer, og hovedoppgaven er å yte juridisk bistand til medlemmene.

Juridisk avdeling har felles e-postkasse juridisk@parat.com, denne er betjent alle arbeidsdager og bidrar til at medlemmer får raskest mulig svar fra rett person.

Innholdet i den juridiske bistanden er oppsummert i følgende hovedpunkter:

• Saksbehandling og juridisk rådgivning til tillitsvalgte og medlemmer på telefon og e-post om lov- og avtaleverket (fortolkning av arbeidsmiljøloven, statsansatteloven, ferieloven, permitteringsloven med mer)


• Bistand ved omstillinger: Bistand til tillitsvalgte og medlemmer i forbindelse med nedbemanninger, omorganiseringer, fusjoner og fisjoner. Har en løpende dialog med de tillitsvalgte og «coacher» dem i disse prosessene


• Forhandlingsmøter ute i virksomhetene i oppsigelsessaker og avskjedssaker og andre tvistesaker som ikke løses lokalt


• Prosedyre for domstolene i oppsigelsessaker og andre saker som angår arbeidsforholdet. Prosedyre for Arbeidsretten ved tolkningstvister knyttet til tariffavtaler


• «To times fritt rettsråd» for medlemmer i saker som ikke angår arbeidsforholdet

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS