Flaggsak 2019: Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene

"Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene" er årets flaggsak i Parat. Målene for flaggsaken ble vedtatt av Parats hovedstyre i desember 2018.

Flaggsaken er et årlig tema som organisasjonen skal legge ekstra vekt på. I 2018 var temaet vært "Arbeidstid", i 2019 er det altså læring og utvikling som står i fokus.

Med stadig endrede krav til kompetanse i arbeidslivet er årets flaggsak meget relevant for Parats medlemmer.

Hensikten med flaggsaken er å øke kunnskapen om temaet blant medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og i arbeidslivet for øvrig. I tillegg skal flaggsaken gi et bedre grunnlag for utforming og legitimering av Parats politiske og tariffmessige synspunkter på området.


Gjennom arbeidet med flaggsaken i 2019 skal Parat:

• Sette fokus på kompetanseutviklingen som finner sted i arbeidslivet

• Sette søkelyset på kompetanseutviklingen i samfunnet

• Jobbe for å påvirke beslutningstakere og arbeidsgivere for å få gjennomslag for Parats politikk på områdetHei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS