Flaggsak 20/21: Ledelse på norsk

Alle har vi opplevd god ledelse, og vi har opplevd dårlig ledelse. Parat ønsker å øke kunnskapen om hva som kjennetegner god ledelse i Norge. Derfor er Parats flaggsak i 2020 og 2021 «Ledelse på norsk».

Hva kjennetegner norsk ledelse?

Sammen med Berit Sund fra KPMG, Berit Sund har Parat utgitt dette heftet, som gir kunnskap om og forståelse for den norske ledelsesmodellen.

Medlemsundersøkelse 2021: Styring, ledelse og tillit

Dette er målene med flaggsaken:

1. Samle forskning og kompetanse om hva som kjennetegner god ledelse i Norge.
Parat vil gå gjennom aktuell forskning og selv gjennomføre en undersøkelse i medlemsmassen. Vi ønsker også å samle historier og praktiske eksempler om god ledelse blant våre medlemmer og tillitsvalgte.

2. Spre forskning og kompetanse om hva som kjennetegner god ledelse i Norge.
Parat vil formidle kunnskap om temaet i alle våre kommunikasjonskanaler. Vi vil invitere forskere og de som har praktiske eksempler på ledelse med gode resultater til våre konferanser og samlinger. Vi vil også gjennomføre en informasjonskampanje rettet mot arbeidsgivere om god ledelse og betydningen av samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

3. Bidra til å utvikle mer forskning og kompetanse om god ledelse i Norge.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS