Den framtidige arbeidsdag

I 2024 er Parats flaggsak «Den framtidige arbeidsdag». Hensikten med flaggsaken er å belyse hva som blir viktig å ta hensyn til for å best mulig kunne tilrettelegge for morgendagens arbeidsliv. Dette inkluderer å se på alt fra kompetanseheving til hjemmekontor, og ledelse.

Leder i Parat Unn Kristin Olsen viser til at vi allerede jobber på andre måter enn for bare få år siden, og at det derfor er viktig for Parat at medlemmer og tillitsvalgte er klare for å møte nye utfordringer og muligheter i en framtid som kanskje ikke er så langt unna som man skulle tro.

— Parat som arbeidstakerorganisasjon må sørge for å skape best mulig forutsigbarhet i arbeidsdagen for våre medlemmer og tillitsvalgte. Derfor er neste års flaggsak viktig, hvor vi vil ta med oss lærdommen fra tidligere flaggsaker, og se nærmere på hvordan vi best påvirker til et trygt og forutsigbart arbeidsliv framover, sier Olsen.

En sentral del av arbeidet handler om å påvirke myndigheter og arbeidsgivere til å støtte opp under tiltak som er med på å gi arbeidstakere en enda bedre fremtidig arbeidsdag, og sette tillitsvalgte i stand til å møte den fremtidige arbeidsdagen til beste for Parats medlemmer.

– Parat skal gjennom flaggsaken bidra til mer kunnskap og forskning om fagforeningens, det organiserte arbeidslivets og den tillitsvalgtes rolle når det gjelder å forme den fremtidige arbeidsdagen. Vi diskuterte derfor blant annet samarbeid med ulike utdannings- og forskningsmiljøer, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Dette skal Parat se nærmere på i 2024:

  • Hvordan kompetente tillitsvalgte gir Norge et fortrinn når den framtidige arbeidsdag skal formes og utvikles.
  • Hvordan hjemmekontor/hybrid arbeidsplass, teknologi, kunstig intelligens og et mer fragmentert arbeidsliv vil påvirke arbeidstiden.
  • Hvordan læring og utvikling vil være viktige suksesskriterier for den framtidige arbeidsdag.
  • Hvordan et organisert arbeidsliv og partssamarbeidet gir Norge et komparativt fortrinn når den framtidige arbeidsdag formes og utvikles.
  • Hvordan ledelse på norsk, eller den norske ledelsesmodellen, gis oss et fortrinn og vil kunne bidra til å forme den framtidige arbeidsdag.
  • Hvordan arbeidsglede bidrar til å forme den framtidige arbeidsdag, og hvordan den framtidige arbeidsdag vil påvirke og forme vår opplevelse av arbeidsglede, hvor helse på arbeidsplassen vil være et viktig tema.
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS