Parat_årsrapport 2022_forsideParat er organisasjonen for alle som ønsker en enda bedre arbeidshverdag, som tror på viktigheten av det organiserte arbeidsliv og som ønsker profesjonell bistand i arbeidsforholdet. 

2021 var for Parat et år med vekst, fremgang og nye retningsgivende vedtak. 

Her kan du laste ned og lese Parats årsberetning for 2022, og bli bedre kjent med vår virksomhet, vår visjon og våre underorganisasjoner og medlemsgrupper. 

PowerPoint som viser viktig innhold i årsberetning

Video av viktig innhold i årsberetning