Forside Parat årsrapport 2019Parat er organisasjonen for alle som ønsker en enda bedre arbeidshverdag, som tror på viktigheten av det organiserte arbeidsliv og som ønsker profesjonell bistand i arbeidsforholdet. 

2019 var for Parat et år med vekst, fremgang og nye retningsgivende vedtak. 

Her kan du laste ned og lese Parats årsrapport for 2019, og bli bedre kjent med vår virksomhet, vår visjon og våre underorganisasjoner og medlemsgrupper.