Parat_årsrapport 2022_forsideParat er organisasjonen for alle som ønsker en enda bedre arbeidshverdag, som tror på viktigheten av det organiserte arbeidsliv og som ønsker profesjonell bistand i arbeidsforholdet. 

Her kan du laste ned og lese Parats årsberetning for 2022, og bli bedre kjent med vår virksomhet, vår visjon og våre underorganisasjoner og medlemsgrupper. 

PowerPoint som viser viktig innhold i årsberetningen

Video av viktig innhold i årsberetningen