Når du går av med pensjon blir du automatisk medlem i Parat pensjonist.  Husk å melde fra til Parat at du ikke lenger er yrkesaktiv. 

Som medlem i Parat pensjonist har du de samme medlemsfordeler som du hadde som yrkesaktiv, blant annet gunstige forsikringsordninger. Men du får ikke bistand i arbeidsforhold og får ikke utdanningsstipend.

Les brosjyren "Velkommen som Parat-pensjonist"

Kontingenten for pensjonistmedlemmer er 535 kroner per år (2023). Denne kontingenten gjelder kun dersom du er pensjonist på heltid, og du vil motta faktura fra Parat. Jobber du ved siden av, betaler du kontingent som yrkesaktiv. Men også som yrkesaktiv pensjonist, kan du være med i Parat pensjonist. Gi beskjed til Parats medlemsregister, helst på e-post medlem@parat.com.

For å bli registrert som pensjonistmedlem, må du sende en e-post til medlem@parat.com eller ta kontakt med Parats medlemsregister på telefon 489 92 037

I tillegg til medlemsfordelene i Parat, får medlemmene i Parat pensjonist tilbud om å delta på en rekke sosiale-, og/eller faglige arrangementer. Det er kontaktpersoner som jobber frivillig for Parat Pensjonist som planlegger og arrangerer dette. Pr i dag har vi aktive pensjonistgrupper rundt de store byene. Dersom du har lyst til å være med å jobbe for Parat pensjonist, ta kontakt med leder av Parat pensjonist Ingunn Bråten.

Pensjonistmedlemskapet er et tilbud til de som har vært yrkesaktive Parat-medlemmer, men gjenlevende ektefelle/samboer etter tidligere medlemmer i Parat, og som er pensjonist, kan opptas som medlem. (Denne bestemmelsen er laget for at gjenlevende ektefelle/samboer skal kunne beholde forsikringsordningene). Husk derfor at du som medlem orienterer din ektefelle/samboer om dette. Hvis du er etterlatt og ønsker å bli medlem ta kontakt med Parat. 

Det sentrale pensjonistutvalget:
Ingunn Bråten, leder: e-post: ingunn.braaten@gmail.com, telefon: 958 01 124
Reidun Nordgulen: e-post: reidun.nordgulen@yahoo.no, telefon: 950 86 785
Harald Snekvik e-post harald.snekvik@gmail.com telefon: 918 97 461
Lill Fischer: e-post: lill.fischer@parat.com, telefon: 908 81 007 (fra sekretariatet, deltar i utvalgets møter.)

Kontaktpersoner:
Oslo og Viken: Gunilla Faleby, telefon: 994 41 259
Region Vest (Bergen): Reidun Nordgulen, e-post: reidun.nordgulen@yahoo.no, telefon: 950 86 785
Region Midt (Trondheim): Harald Snekvik e-post harald.snekvik@gmail.com, telefon: 918 97 461
Telemark: Tore Grini, epost: tgrini1945@gmail.com, telefon: 95722911 
Vestfold: Rita Riksfjord Antonsen, e-post: ritariksfjord@gmail.com, telefon: 970 92 980