Lars-Petter har ansvaret for flere tariffavtaler innenfor luftfart, oljerelatert virksomhet og servicebransjen. Han har dessuten særlig erfaring med og kompetanse på hovedavtalene i privat sektor, herunder klubbarbeid og tillitsvalgtes arbeidsforhold.

Lars-Petter har bachelorprogram i retorikk, kommunikasjon og ledelse ved BI, og har jobbet i Parat siden 2001 (den gang PRIFO).