Hun har 1. avdeling jus, arbeidsrett, coaching, HRM, prosjektledelse og nettverksbygging. Marianne har jobbet i Parat siden 1999 (ulike YS-forbund).