Han har dessuten det administrative sektoransvaret for kommunal sektor i Parat.

Bjørn Are er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Tromsø og har bakgrunn som hovedtillitsvalgt i kommunal sektor. Bjørn Are har jobbet i Parat siden 2001 (den gang 2FO).