Hun har lang og bred erfaring fra ulike stillinger i Parat, blant annet som regionkonsulent og sekretær i forbundet gjennom mange år. Hege har jobbet i Parat siden 1992 (ulike YS-forbund).