Hun utfører også arbeidsoppgaver relatert til medlemsregistret: kontingentfakturering, avtalegiro, reskontroavstemming, overførsler og avstemming fra medlemsregistret til regnskap. I tillegg er hun ansvarlig for regnskapet til en av våre bransje-, yrkes-, etats- og medlemsorganisasjoner (BYEM), som er NAV.

Hun har en bachelorgrad i økonomi fra Frankrike og er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Isabelle har jobbet i Parat siden 1998 (den gang PRIFO).