Dette gjennom å utarbeide årsregnskap, løpende regnskapsrapporter og budsjetter. I tillegg til rapportering av lønn og reiseregninger. Hun behandler også driftstilskudd, OU-midler og oppretter prosjektnummer.

Janne er utdannet bedriftsøkonom ved BI, og har jobbet i Parat siden 1986 (den gang PRIFO).

Last ned kontaktdata: vCard
Janne