I tillegg har hun ansvar for regnskapet til to av våre bransje-, yrkes-, etats- og medlemsorganisasjoner (BYEM), som er Parat Media og Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF). I tillegg til lønnskjøring for Norwegian Kabinforening og kabinansatte i SAS Norge.

Anne Maren har jobbet i Parat siden 1989 (den gang PRIFO). Hun er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Anne Maren har ansvar for kontroll av regnskapet, rapporter til styret og administrasjonen, opprettelse av prosjekter og budsjettering.