Hun har jobbet i Parat siden 1985 (den gang PRIFO).