I tillegg svarer hun på henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte.

Karina har sekretærutdanning fra Treider Fagskole, og har jobbet i Parat siden 2001 (den gang 2FO).