Hun har særlig erfaring med oppsigelses- og omstillingsprosesser innenfor privat sektor.

Guro fikk sin advokatbevilgning i 2003, og er godkjent som advokatmekler av DNA. Under studiet arbeidet hun med boligrett i Huseiernes Landsforbund, samt som styreleder i et boligselskap som hadde større byggeprosjekter på gang. Guro har jobbet i Parat siden 2000 (den gang PRIFO), samme året som hun ble utdannet cand.jur. ved Universitet i Oslo.