Han har koordineringsansvaret for Spekter-området og hovedansvar for avtalene i Virke-området. Thomas er også avdelingens ressursperson på regnskapsanalyse og økonomi og har særlig erfaring med lønnssystemer og statistikkarbeid.

Han er siviløkonom med Master of Management fra BI, og har jobbet i Parat siden 1997 (den gang PRIFO).