Han er avdelingens ressursperson på kollektive pensjonsordninger og på medbestemmelse i arbeidslivet. Kjell Morten har særskilt kompetanse på utredninger og politisk rådgiving. 


Kjell Morten har jobbet i Parat siden 1.juni 2000 (inntil 1.1.2005 i Prifo).