Hennes hovedarbeidsområder er knyttet til kollektiv arbeidsrett, avtaleopprettelser og -revisjoner, tariff- og inntektspolitikk.
Hun har særlig kompetanse på hovedavtalene i privat sektor. 

Turid er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og fikk advokatbevilling i 1993. Hun har jobbet i Parat siden 1991 (den gang PRIFO).