Nina tilrettelegger og arrangerer konferanser, inkludert Parats representantskapsmøter

Hun har tidligere vært ansatt i YS og jobbet de siste årene som sekretær for YS-lederen. Nina har jobbet i Parat siden 1997 (den gang PRIFO).