Særlig kompetanse innenfor skatteetaten, mattilsynene og fylkesmannsembetene. Prosedyre, juridisk rådgivning, tjenestemannsloven og særlig erfaring med omstillinger i offentlig sektor.