Ketil jobber med generell juridisk bistand innenfor individuell arbeidsrett og generell rådgivning innenfor kollektiv arbeidsrett, til våre medlemmer og tillitsvalgte i alle sektorer.

Ketil er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo, fikk advokatbevilling i 2007 og har tidligere jobbet for Utenriksdepartementet, Aetat og Trygdeetaten. 

Ketil begynte å jobbe i Parat i februar 2002 (den gang Flerfaglig Fellesorganisasjon/ 2fo).