Han har særlig erfaring med oppsigelses- og omstillingsprosesser innenfor privat sektor. Anders er med i Parats ledergruppe.

Anders har jobbet i Parat siden 1991 (den gang PRIFO). Han er utdannet cand.jur. fra Universitet i Oslo og har spesialfag fra University of North Dakota. Han er godkjent som advokatmekler av DNA. Han har tidligere arbeidet som jurist i direktoratet for arbeidstilsynet, arbeidsdirektoratet og Kommunaldepartementet.

Last ned kontaktdata: vCard
Anders