Hun har utdanning innenfor PR-ledelse og strategisk kommunikasjon, i tillegg til økonomi, administrasjon, arbeidsrett samt kjønn og politikk. Hun har lang og bred erfaring fra tidligere stillinger i PRIFO og Parat som forhandler og kursleder. Lill var tidligere leder av PRIFOs organisasjonsavdeling. Lill har jobbet i Parat siden 1984 (den gang PRIFO).

Last ned kontaktdata: vCard
Lill_2