Rådgiveren har et variert arbeids- og ansvarsområde innenfor bla følgende områder:  
 
bistand og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer i tariffspørsmål/forhandlinger, nedbemanning mv.  
saksbehandling innen ulike arbeidslivsrelaterte områder  
utadrettet virksomhet, herunder informasjonsarbeid, deltakelse i medlemsmøter og verveaktiviteter 
kurs og opplæring av tillitsvalgte  
administrative oppgaver knyttet til arbeids- og ansvarsområdet  
 
Merete har bakgrunn fra privat sektor, med kompetanse innen intern og ekstern kommunikasjon i internasjonal virksomhet. 
Som hovedtillitsvalgt i mange år, er hun godt kjent med lov- og avtaleverk og har erfaring med alt fra relasjonsbygging og konflikthåndtering, til prosesser rundt nedbemanninger og omorganiseringer. 
Merete har vært ansatt i Parat siden februar 2022.